First Timer beurs WC

Als werkpunt van dit jaar en als stimulans om deel te nemen aan het wereldcongres in Amsterdam, werden twee partners aangetrokken om een First Timer beurs uit te reiken.

Hierdoor wordt een groot deel van de fee, voor één van de leden, terugbetaald, na voltooiing van de meeste taken. Deze zijn o.a.:

 • Foto met de wereldvoorzitter
 • Ontbijt voor de voorzitter van JCI Lier 😉
 • Vormingen volgen
 • Uitstappen
 • Party!
 • Verslag in de Kamerklap
 • Verslag tijdens de volgende AV

Onze partners Acwebo en BioFlow werden mee ingeschakeld om de First Timer beurs uit te reiken, op basis van de ingezonden motivatie. Unaniem werd beslist om Britt Gevers, onze huidige penningmeester, deze beurs toe te kennen.

Proficiat Britt, we kijken naar naar jouw avontuur in Amsterdam!

ps: alle andere deelnemende leden krijgen ook een deel terugbetaald, zoals gecommuniceerd op de AV’s. Dit is énkel maar mogelijk, dankzij de vele patrons/partners die ons steunen dit jaar, we zetten ze graag nog even op een rij’tje

Pepijn wint de Luc Van Dessel award

Proficiat Pepijn, winnaar van de Luc Van Dessel Award 2017!

In 2012 overleed Mechels Senator 54229 Luc Van Dessel. Als geen ander belichaamde Luc
de Jaycee spirit, en als geen ander kon Luc het beste uit leden en kandidaat-leden naar
boven halen.

Om de herinnering aan Luc levendig te houden en tegelijk een extra dimensie te geven aan
de districtswerking van de provincie Antwerpen riep JCI Mechelen daarom vanaf het
werkingsjaar 2011-2012 voor minstens vijf jaar de Award Luc Van Dessel in het leven. Deze
termijn kan na vijf jaar worden verlengd of een andere afdeling kan de fakkel overnemen.

Met deze award wil JCI Mechelen jaarlijks een lid of kandidaat-lid uit één van de lokale
afdelingen van het JCI District Antwerpen, die gedurende het werkjaar getuigd heeft van
bijzondere JCI spirit, in de bloemetjes zetten.

Bekijk hieronder de live-uitzending, van de uitreiking!

Geplaatst door JCI Mechelen op donderdag 26 oktober 2017

Van harte gefeliciteerd Pepijn!

 

Past Presidents Diner

Op woensdag 25 oktober 2017 zorgde de IPP (Kjell Spruyt) dat er 17 Past Presidents verzamelden in het Looks (Lier), om onze huidige voorzitter het vuur aan de schenen te leggen.

Hij zorgde voor een toelichting van het thema en de plannen omtrent #fallforward, met een huidige stand van zaken. Tevens werd er vooruit gekeken, gepraat over groei en zelfs een kort intermezzo naar volgend werkingsjaar.

Tevens werden er enkele interessante zaken geopperd om te integreren en te gebruiken voor de komende maanden. Zo zie je maar: ervaring delen zorgt voor een inspirerende avond.

Past Presidents dinner JCI Lier

Proficiat Erwin

Welkom Lars!

Lierse Jaycee Erwin De Wit en zijn vrouw Isabel hebben op 17 oktober 2017 hun derde kindje op de wereld gezet. Lars is kerngezond en wordt ook vertroeteld door de 2 andere kinderen.

We wensen Erwin, Isabel en heel de kroost veel plezier met Lars!

Den AV van oktober…waw!

De AV van oktober was een gevulde vergadering:

 • Goedkeuring budget
 • Updates van de diverse commissies
 • Review van het NC in Gent
 • Vooruitkijken naar het WC, EC en VC

Met meer dan 30 aanwezigen (waaronder enkele senatoren), werd de lat voor het verdere verloop van het jaar hoog gelegd. Onder deze grote aanwezigheid, was het eindelijk het moment aangebroken om Philip Peeters (afgezwaaid 2 jaar geleden) in schoonheid (nogmaals, eindelijk :-)) , uit te wuiven.

En dat was nog niet alles! Tijdens de AV mochten we twee nieuwe leden pinnen (Jaimy en Mitchel), proficiat!

De spirit was hoog, de swung zat er in…op naar het WC en de AV van november! #fallforward

AV oktober 2017

Patron in de kijker: Randori Training

Het huidige werkingsjaar 2017-2018 wordt wederom mogelijk gemaakt door onze diverse partners, patrons genaamd. Vandaag stellen we graag Randori Training aan jullie voor.