Meer info


Over JCI

JCI is een wereldwijde organisatie van jonge professionals tussen de 18 en 40 die werkt rond 4 pijlers: Business (zakelijk netwerken en groeien), Individualisme (persoonlijke vorming), Gemeenschap (het steunen van goede doelen) en Internationalisme (buitenlandse contacten en congressen).

De projecten en activiteiten verlopen via lokale afdelingen, die op hun beurt commissies oprichten om alles in goede banen te sturen. Elke maand wordt een AV (Algemene Vergadering) gehouden met alle leden, om elkaar tussen pot en pint te ontmoeten en bij te blijven met lopende projecten. Aan het hoofd van een afdeling staat een RVB (Raad van Bestuur) die geleid wordt door een voorzitter en een aantal bestuurders, die allen jaarlijks vervangen worden.

Welkom bij JCI Lier

Elke jonge professional tussen 18 en 40 is welkom bij JCI Lier.

Wij vergaderen maandelijks op de tweede donderdag om 20u en deze AV’s zijn een ideale kennismaking met wat JCI Lier te bieden heeft. Natuurlijk is iedereen ook welkom op onze andere activiteiten.

Om lid te worden na een eerste kennismaking dient u een aanvraag met CV in bij de Raad van Bestuur. Zij wijzen u een peter en meter toe die u wegwijs maken in de wondere JCI-wereld tijdens uw kandidaat-lidmaatschap van 6 maanden. Na deze periode stemt de Algemene Vergadering over uw kandidatuur en wordt u gepind tot lid.

JCI Lier

JCI Lier is een lokale afdeling met een uitstekende reputatie in binnen- en buitenland. Historisch gezien staat JCI Lier gekend als een afdeling die actief is in alle pijlers van de organisatie, maar daarnaast ook (internationale) trainers, voorzitters en awards op de erelijst heeft staan.

De afdeling bestaat uit een 25-tal leden, aangevuld door een grote groep senatoren, ex-leden, kandidaat-leden en andere sympathisanten.

JCI Lier onderhoudt een zogenaamde twinning met JCI Aberdeen in Schotland, waarmee geregeld verbroederd wordt op internationale evenementen.