Support your body, and a child’s future!

JCI Lier zit in Corona-tijden niet stil en heeft een project opgestart waarmee we in alle veiligheid aan onze lijn en het goede doel kunnen werken!

Welk goed doel?

Het fonds Emma Deprince is een vzw ontstaan uit de nalatenschap van Emma Deprince. Zij werd geboren in Lier in 1884, en overleed bijna 105 (!) jaar later in 1989. In haar erfenis stond het volgende:

“Na aftrek van alle de schulden zal gansch het overschot toekomen aan de Stad Lier op last van stichting eener fondatie, waarvan den intrest zal dienen voor bedeeling van kolen, kleedsel, eetwaren aan de noodwendige kinderen der stadsmeisjesschool van Lier en op last van te zorgen voor het onderhoud van mijn graf.”

De voornoemde meisjesschool bestond niet meer op het moment van haar overlijden, dus om de geest van de boodschap in de stichting te kunnen gieten werd de opdracht verruimd: in plaats van de Meisjesschool worden nu kinderen en jongeren in het algemeen gesteund, en de begrippen ‘kolen, kleedsel, eetwaren’ werden geïnterpreteerd als ‘basisbehoeften’.

Lees het hele verhaal op https://www.fondsemmadeprince.be/

En mijn lijn?

Gewoon centen storten, het is toch wat saai. Geeft het geen veel beter gevoel als je ook zelf buiten komt? In Corona tijden (dat had ons Emma niet voorzien), zijn groepsactiviteiten uiteraard geen optie. Vandaar ons initiatief: we trekken de wereld rond!