Jargon


JCI heeft de gewoonte van in zeer specifiek jargon en uitgebreide reeksen afkortingen te spreken, hetgeen voor nieuwe (maar net zo goed voor ervaren) leden soms verwarrend kan zijn. Daarom biedt JCI Lier u graag een lijst met vaak gebruikte afkortingen en termen aan om u alvast wat wegwijs te maken in het taalgebruik.

AV

Algemene Vergadering, maandelijkse vergadering van een lokale, regionale of nationale afdeling waarop leden op de hoogte blijven van lopende zaken en leden (of voorzitters indien een AV van regionale of nationale afdeling) kunnen stemmen over bepaalde moties en stellingen.

B&N-Dag

Jaarlijks business- en netwerkingevenement van JCI Vlaanderen, telkens georganiseerd door een lokale afdeling. Doorgaans ergens in februari of maart.

BNA

Business & Network Ambassador, de persoon binnen een afdeling die zich bezig houdt met alle activiteiten die te maken hebben met business, professionele ontwikkeling en netwerken.

BWB

Belgium Wallonie Bruxelles, de Franstalige/Waalse tegenhanger van JCI Vlaanderen.

CD

CommissieDirecteur, de persoon binnen een afdeling die een commissie of werkgroep leidt die een activiteit organiseert of een project coördineert.

DM

District Manager, persoon die voorzitter is voor een district (in principe gelijk aan een provincie) en dus de leiding neemt over meerdere afdelingen en de communicatie tussen die afdelingen en de regionale/nationale afdeling op zich neemt.

DO

District Officer, bestuurders van het district die de DM assisteren in hun taken. Specifieke rollen voor DO’s zijn bijvoorbeeld DVV (District Vorming Verantwoordelijke) of DNA (District Network Ambassador).

EC

European Conference, de jaarlijkse Europese Conventie waarop leden vanuit heel Europa verzamelen voor netwerkevenementen, trainingen, keynotes, feestjes enz… Doorgaans in mei of juni.

IPP

Imediate Past President, de laatste voormalige voorzitter, namelijk die van het vorige werkingsjaar. Maakt deel uit van de Raad van Bestuur van zijn of haar opvolger, maar heeft daar geen stemrecht.

LVV

Lokaal VormingsVerantwoordelijke, de persoon binnen een afdeling die zich bezig houdt met het organiseren en promoten van vormingen en trainingen voor leden.

NCN

Nationale Conventie / Convention Nationale, de jaarlijks georganiseerde nationale conventie of nationaal congres. De organisatie is in handen van een lokale afdeling, in opdracht van JCI Belgium. Doorgaans ergens in september.

PP

Past President, voormalig voorzitter van een lokale, regionale of nationale afdeling.

RIO

Reglement van Inwendige Orde, de algemene regels en voorwaarden voorzien voor de werking van een JCI afdeling. Het RIO is in principe verschillend per afdeling.

RVB

Raad Van Bestuur, de dagelijkse leiding (of regering) van een afdeling. Onder leiding van een voorzitter, aangevuld met een secretaris, penningmeester, juridisch adviseur, BNA, LVV, bestuurders en een past-president. De leden van de RVB zijn voor één jaar verkozen in hun functie.

SAV

Statutaire Algemene Vergadering, bijzondere versie van de AV waarop wijzigingen aan de statuten worden gestemd, een nieuw bestuur verkozen wordt, het budget overlopen wordt en andere wettelijke en administratieve geplogendheden worden afgehandeld. Doorgaans helemaal aan het einde van een werkingsjaar.

Senator

Erelid of lid voor het leven, een persoon die door zijn of haar lokale afdeling werd voorgedragen aan de JCI Senate. Hij of zij krijgt de titel van Senator en blijft dus eigenlijk lid, maar heeft geen stemrecht meer tijdens vergaderingen.

SenSe

Seniors & Senators, de organisatie die het antwoord biedt op de vraag “wat na mijn veertigste verjaardag?”. Deze oud-leden en senatoren spreken enkele malen per jaar af om elkaar te ontmoeten op specifieke activiteiten of het SenSe-programma tijdens congressen.

TIF

Training Institute Flanders, de trainingsorganisatie van JCI Vlaanderen die zorgt voor de opleiding van gecertifieerde trainers voor de officiële JCI-trainingstrajecten, de kwaliteitscontrole ervan en de promotie van deze trainingen bij lokale afdelingen.

VC

Vlaams Congres of Vlaamse Conventie, de regionale variant van het NCN, eveneens georganiseerd door een lokale afdeling. Doorgaans in mei of juni.

WC

World Conference, de jaarlijkse Wereld Conventie waarop leden vanuit heel de wereld verzamelen voor netwerkevenementen, trainingen, keynotes, feestjes enz… Doorgaans in november.