De Raad Van Bestuur van het werkingsjaar 2021-2022:

Toon Vervoort

Voorzitter

Bart De Smedt

Vice voorzitter & Secretaris

Tine Seuntjens

Penningmeester

Anne-Louise Peeters

Internationalisme & Vormingen

Wim Luyten

Business & Gemeenschap

Tim Beullens

Legal

Dorien Hens

Immediate Past President

Nadja Van Mechelen

Ledenverantwoordelijke

Wouter Rillaerts

Funverantwoordelijke