Spring naar de inhoud

Welkom Toon, nieuw lid

Tijdens de Algemene Vergadering van oktober 2016 werd Toon gepind als nieuwste lid van JCI Lier. In een jaar van het Vlaams Congres en de focus op groei, zijn we blij om reeds op de tweede AV van het jaar iemand nieuw te verwelkomen.

Toon zijn focus en enthousiasme werken aanstekelijk en naar traditie bedankte hij iedereen, vanop de stoel…zodat iedereen hem kon horen.