Spring naar de inhoud

Past Presidents Diner

Op woensdag 25 oktober 2017 zorgde de IPP (Kjell Spruyt) dat er 17 Past Presidents verzamelden in het Looks (Lier), om onze huidige voorzitter het vuur aan de schenen te leggen.

Hij zorgde voor een toelichting van het thema en de plannen omtrent #fallforward, met een huidige stand van zaken. Tevens werd er vooruit gekeken, gepraat over groei en zelfs een kort intermezzo naar volgend werkingsjaar.

Tevens werden er enkele interessante zaken geopperd om te integreren en te gebruiken voor de komende maanden. Zo zie je maar: ervaring delen zorgt voor een inspirerende avond.

Past Presidents dinner JCI Lier