Spring naar de inhoud

JCI Lier wil 14% kinderarmoede aanpakken

In deze moeilijke tijden van hoge energieprijzen en uitzonderlijke inflatie, kwam het Lierse kinderarmoedecijfer onder de aandacht van JCI Lier. Enkele JCI-ouders kwamen, via hun kinderen, te weten dat sommige van hun medeleerlingen ‘s middags in de klas een lege brooddoos boven haalden. Een hartverscheurende situatie die geen enkele ouder ooit wil meemaken. Hierdoor besloot JCI Lier actie te ondernemen en het probleem bleek groter dan gedacht.

In de stad Lier bedraagt het aandeel kinderarmoede maar liefst 14%. Via Stad Lier, kwamen ze in contact met Home-Start Vlaanderen en de Lierse coördinator Cindy Daems. Zij staan gemiddeld 25 gezinnen bij met vrijwilligers en spelen in op de specifieke behoeftes van elk gezin. Uit de contacten met deze organisatie, bleek dat zaken zoals sociaal netwerk – continuïteit en beleving – belangrijker zijn dan een pure financiële bijdrage.

Problematiek kinderarmoede

Er zijn veel mogelijkheden om initiatief te nemen, toch moet er met zorg gekeken worden naar oplossingen. Kansarme gezinnen hebben een soort schaamte en willen daardoor niet zomaar naar grote initiatieven komen die enkel voor hen georganiseerd worden.

Na het gesprek met Home-Start wordt er binnen JCI Lier bekeken welke meerwaarde er geboden kan worden aan deze vzw in opstart binnen Lier. Anderzijds werd de vereniging verder geprikkeld om de uitdaging aan te gaan en het cijfer van 14% omlaag te krijgen. Hiervoor wordt er verder geëvalueerd welkemogelijkheden er bestaan, o.a. via contact met de basisscholen in Lier. Zo kunnen ze de kinderen in een natuurlijk én belangrijke omgeving een onvergetelijke beleving te bezorgen.

Op basis hiervan kan er op een geïnformeerde manier gekeken worden welke gerichte acties er in de toekomst ondernomen kunnen worden.

Een gek idee is OK

Tijdens de eerste brainstorm-sessies, werd er reeds nagedacht over het vullen van een cinemazaal met kinderen tijdens een leuke animatiefilm, het organiseren van een speelstraat en een tribune vullen tijdens een sportwedstrijd bij een Lierse club.

Iedereen die een goed idee heeft, mag JCI Lier contacteren om te kijken naar de samenwerkingsmogelijkheden: restart@jcilier.be.

Noot voor de Pers

JCI Lier is een ambitieuze vereniging voor jonge professionals en ondernemers onder de veertig. Als jonge kamer maakt JCI Lier deel uit van een wereldwijd netwerk van ambitieuze jongeren met een honger naar kennis, een neus voor ambiance en een engagement voor hun maatschappij. Naast haar lokale activiteiten en commissies biedt JCI een actieve werking en (internationale) congressen met voor elk wat wils. En natuurlijk is het een ideaal startpunt voor het uitbreiden van uw netwerk en het opbouwen van levenslange vriendschappen. De laatste jaren heeft JCI Lier heel wat projecten succesvol afgerond zoals JCI Jobmatch, JCI Pop-Up Week, Helping Adam, JCI PIP en recent het 50-jarig bestaan van de Lierse organisatie.

Wil jij ook JCI leren kennen?

Heb je ook goesting om in een fijne bende ondernemende mensen terecht te komen? Dit, en vele andere projecten worden jaarlijks door ons georganiseerd, omdat we een positief effect op de wereld rondom ons willen hebben.

Contacteer ons via de contactpagina, en kom eens piepen!

Je kan nog heel lang op deze website zitten neuzen, maar met face to face contact weet je veel sneller of het iets voor jou is!

Tot snel?