Proficiat Pepijn en Ine, Estelle is born!

Proficiat Ine en Pepijn, het is precies een vruchtbaar jaar geweest bij JCI Lier 😁

Estelle – little magic – 30 juli 2017

Estelle

Onze nieuwe voorzitter in de pers

Het persbericht is nog niet uitgestuurd, maar onze persvrienden hadden – via de sociale media – opgemerkt dat JCI Lier een nieuwe voorzitter heeft. (meer…)

Nieuwe website jci.cc

De website www.jci.cc heeft een nieuwe look & feel en wordt de komende periode verder onder handen genomen door onze Amerikaanse vrienden.

Wat is deze website? Elk lid kan hier een login/paswoord bekomen, om zo (een deel) van jouw JCI-carrière in te geven. Als je een functie opneemt in de raad van bestuur, bepaalde vormingen vragen om een registratie via deze site etc… .

Tijdens de AV van september zullen we hier ook kort naar verwijzen, zodat elk lid het bestaan hier van kent.

Welkom Aster!

Proficiat Koen Claesen en gezin, een nieuwe JCI-telg is geboren! Het broertje van Renée heet Aster, geboren op 12-7-2017 14u18, 49,5cm en 3,68 kg!

Website JCI Lier in een nieuwe lay-out

De nieuwe website van JCI Lier staat online met een gevulde agenda (tip: onder elk agendapunt heb je de mogelijkheid om het toe te voegen aan je eigen agenda #doublewin), nieuws en een frisse look.

Hierbij een voorbeeld, van hoe je zo’n agendapunt kan toevoegen aan jouw agenda: http://jcilier.be/events/av-september-2017/

Zoals gezegd tijdens de SAV, zijn er veel data reeds vastgelegd en deze staan op de website.

De komende periode worden nog links en rechts wat foto’s toegevoegd aan enkele pagina’s, dan staat deze klaar om te fungeren als een echt werkingsmiddel.

Nieuwe raad van bestuur JCI Lier

Tijdens de SAV van 30 juni 2017 werd Kenneth De Decker gekozen als nieuwe voorzitter voor het werkingsjaar 2017-2018. Samen met het RvB-team wordt een ambitieus jaarprogramma voorgelegd aan de leden.

Op alle pijlers wordt er gewerkt, met vele projecten – vormingen en FUN!

Een heuse cash-back actie wordt opgezet om zoveel mogelijk leden te trekken naar het Wereldcongres in Amsterdam. Dit wordt mogelijk gemaakt door de eigen inspanningen, via commissiewerking.

Iedereen commissiewerking en uit je comfort zone stappen, dat is het thema van het komende werkingsjaar: #fallforward.

Dit thema is geïnspireerd door een speech van Denzel Washington, deze kan je hieronder bekijken.